ERP [Enterprise Resource Planning] Kurumsal Kaynak Planlaması ile bir firmanın bütün bölüm ve fonksiyonlarını tek bir sistemle birleştirebilirsiniz. Farklı ihtiyaçları ve beklentileri olan çok sayıdaki bölümü aynı bilgi otomasyon sistemi için de bir araya getirebilir ve bu bilgi tabanını en etkili olacak şekilde paylaşabilirsiniz.

Bu sayede olağanüstü tasarruflar sağlayabilir ve çalışma hızını artırabilirsiniz.
Bölümler arası bilgi akışının hızlanması ile firmanın genel çalışma hızını artırabilir, gün ve dönem içindeki rapor ve analiz imkânlarını zenginleştirebilirsiniz.

Kobi ERP | Teklif Yönetimi

 • KOBİ ERP teklif yazılımı ile; ürün resimli ve varsa ürün teknik özellikli istenilen döviz birimin de kısa zaman da ve detaylı teklif oluşturulabilir, oluşturulan teklifler revizyonları ile birlikte arşivlenebilir, onaylanan teklifleri siparişe veya faturaya dönüştürülmesi tek işlemle sağlanabilir, onaylanan, bekleyen ve red edilen tekliflerin raporlarını personele, şubeye göre alabilir ve detaylı teklif analizleri yapabilirsiniz.

Sipariş Yönetimi

 • KOBİ ERP sipariş yazılımı ile, alınan bir siparişin tamamını veya bir kısmını siparişi veren firmanın bir veya birden fazla adresine sevkini yapabilir, siparişte sipariş kalemlerinden bir veya birkaçını iptal edebilir, siparişin üretimle, stokla ve verilen sipariş ile olan ilişkisini, siparişin karlılığını görebilir, siparişin fatura ve/veya irsal iyeye otomatik dönüşmesini sağlayabilirsiniz.

Stok ve Depo Yönetimi

 • KOBİ ERP Stok yazılımı ile alınan, satılan ve/veya üretilen ürünlerin stok tipine (seri numara, lot, ömürlü, renk-beden, ham madde, yarı mamul, mamul, paket stok) uygun olarak, depo ve şubeler bazında, gerekirse raf yerini de belirterek giriş çıkışlarını takip edebilir, maliyetlerini hesaplayabilir, tanımlanan maksimum ve minimum değerlerini ve alınan siparişi dikkate alarak verilecek siparişleri görebilirsiniz.

Finans Yönetimi

 • KOBİ ERP finans yönetimi ile,Müşteri ve tedarikçiler ile ilgili ödeme ve tahsilatların ayrıntılı olarak kolaylıkla işleyebilir, hesap işlemlerini çek, senet, banka, kredi kartı, taksitli satış, fatura üzerinden açık hesap olarak takip edebilir, risk limitlerinin çek, senet, açık ve toplam risk olarak ayrıntılı olarak belirleyebilir, ödemelerin ve alacakları planlayabilir, hesapları istenilen döviz biriminde tutabilir, nakit akışınızı merkez ve/veya şubeler bazında izleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Yazılım Geliştirme

 • E-Yaz Yazılım KOBİ ERP’nin özel yazılım geliştirme taahhüttü ile, işletmenizin yapılan analiz sonucu ortaya çıkan özel yazılım uygulamalarına Kobi ERP ile tam entegre çalışacak şekilde sahip olabilir ve böylece oluşacak zaman kayıplarının ve hataların önüne geçebilirsiniz.

CRM | Müşteri İlişkileri Yönetimi

 • E-Yaz Yazılım ürünü olan Kobi ERP CRM bileşeni ile müşteriler ile ilgili görüşme, teklif oluşturma, sipariş, satış, satış sonrası hizmetler ile ilgili bütün süreçlerin, müşteri memnuniyetini en üste düzeye çıkarabilecek kalitede yönetecek kayıtlarını oluşturabilirsiniz. Bu kayıtlardan üretilecek rapor ve analizler ile daha kusursuz stratejik yaklaşımlar ortaya çıkarabilirsiniz.

Satın Alma Yönetimi

 • KOBİ ERP ile, satın alma işlemlerinizi, teklif alma, sipariş ürünlerin teslim alınmasına ve irsaliye fatura girişlerine kadar bütün aşamaları ile takip edebilir ve kontrol altına alabilirsiniz.

 • KOBİ ERP ile, Yakın ve uzun vadeli bütün ödeme bilgilerinize en kısa sürede erişebilir, aldığınız indirim, fiyat ve ödeme şartları ile bu şartların geçerlilik sürelerini ve ilgili maliyetlerini de takip edebilirsiniz.

Satış Yönetimi

 • KOBİ ERP, ile teklif verilmesinden başlayarak, onaylanan teklifin otomatik siparişe dönüşmesini ve teslimat için gerekli evrakların oluşturulması, ürünlerin faturalandırılması ve zamanın da teslimatının yapılmasına kadar tüm satış ve sevkıyat süreçlerini takip edebilir ve kontrol altına alabilirsiniz.

Üretim

 • KOBİ ERP, ile bütünden parçaya, parçadan bütüne yapılan üretim işlemlerine ait reçeteleri oluşturabilirsiniz. Üretim safha tanımlarını yapabilir her safhada işlenen ürünleri ve işleme maliyetlerini rahatlıkla takip edebilirsiniz.

 • Üretim alanında ki ihtiyaç duyulan verileri üretim makinesinden otomatik alabilecek ara yazılıma sahip olabilirsiniz. Ya da kurulacak ot/vt ürünleri ile bu verileri kolayca sisteme işleyebilirsiniz.

 • Böylece Ham madde, yarı mamul, mamul stoklarını ve stok maliyetlerini daha etkin yönetebilirsiniz.

Proje Yönetimi

 • Kobi ERP ile Proje olarak yapılacak işler için masraf yeri ve masraf merkezi tanımlamaları yapabilirsiniz. Böylece projeye ait yapılan işçilikleri, alınan malzemeleri, yapılan diğer harcamaları, proje süresini takip ederek proje maliyetlerini rahatlıkla hesaplayabilirsiniz. Proje işlerle ilgili karlılık analizlerini yapabileceğiniz raporları oluşturabilirsiniz.

Ajanda | İş Ajandası | Mesaj Panosu

Kobi ERP ile

 • Akıllı ajanda ile görüşmeleriniz ile ilgili hatırlatmaları, borç ve alacaklarınızı herhangi bir rapor kullanmadan kolaylıkla takip edebilirsiniz.

 • Takvim ajanda ile personele görev atayabilir, atanan görevlerin görev durum takiplerini yapabilirsiniz.

 • Mesaj panosu ile kullanıcılar arasın da online yazışarak işinizle ilgili yazılı görüşmeler oluşturabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Yönetimi

Kobi ERP İnsan Kaynakları modülü ile;

 • İş başvuruşu ile başlayan personel değerlendirme, görevlendirme, yetkilendirme işlemleri yapabilir, maaş hak ediş ve puantaj tahakkuk işlemlerini yasal güncel mevzuata uygun olarak hesaplayabilir, yasal eklenti ve kesintileri uygulayabilir, PDKS cihazlarından günlük dijital puantaj çizelgesi alabilir ve hazırlayabilirsiniz.

 • Ayrıca kadro ve norm Kadro tanımlamalarını yapabilir, terfi ve tenkisat derecelendirmesini uygulayabilirsiniz.

E-Fatura | E-Defter | E-Arşiv

E-Fatura

 • Kobi ERP, e-fatura modülü ile elektronik olarak düzenlenen faturaları, elektronik yoldan onayını alarak karşı tarafa iletebilirsiniz.

E-Defter

 • E- Defter modülü ile Gelirler İdaresinin “Elektronik Defter Genel Tebliği” çerçevesinde geliştirilen uygulama ile Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebiri elektronik ortamda oluşturarak Gelirler İdaresine elektronik olarak beyan edebilirsiniz.

  (E-Yaz yazılım, e-fatura, e-defter ve e-arşiv çözümlerini İzibiz entegrasyon firması üzerinden yapmaktadır.)

Web Rapor

 • Kobi ERP; Web rapor yazılımı ile istediğiniz raporlara, İnternet olan her yerde tablet pc, bilgisayar ve cep telefonlarından anlık ulaşabilir ve raporları yazıcıdan alabilir, isterseniz pdf formatına dönüştürüp gerekli adreslere mail olarak gönderebilirsiniz.

E-Ticaret

 • Kobi ERP ve e-ticaret yazılımının entegrasyonu ile ERP Yazılımında tanımlanan ürünlerinizi e-ticarette yayınlayabilir. E-Ticaretten gelen siparişleriniz ERP yazılımının sipariş yönetimine anın da düşürerek satılan ürünlerin faturasını  oluşturabilirsiniz. E-Ticaret ve diğer satışların stoktan anın da düşmesiyle stok yönetiminizi daha etkin yapabilirsiniz.

Çözüm Ortaklarımız

Bizimle İletişime Geçin